Rybarsky Poriadok
Rybník Kamenný mlyn

Rybársky Poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

rybolov_u_nas

MPS TT s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava, reg. Okresný súd Trnava, Odd. Sro, vložka č. 12859/T

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK: RYBNÍK KAMENNÝ MLYN


- Každý rybár je povinný sa pri vstupe zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku u správcu rybníka.
- Lov rýb je povolený na 2 udice s jedným nadväzcom a na miestach tomu určených.
- Nutnosť používania podberáku, matracu na odháčkovanie rýb, dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rany po háčiku.
- Množstvo a druh návnady nie je obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné, nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické.
- Zasieťkované ryby nie je možné vymieňať ani vracať späť do vody.
- V mieste rybolovu je zakázané zakladať oheň, poškodzovať porasty, lavice, stoly, prístrešky, rušiť nadmerným hlukom ostatných rybárov a je nutné udržiavať  a zanechať po sebe poriadok na mieste rybolovu.
- V prípade zistenia porušenia týchto podmienok, bude rybár vyhostený a musí nahradiť spôsobenú škodu, v prípade krádeži (majetku, rýb) správca privolá políciu.
- Vstup detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
- Každý účastník rybolovu chytá na vlastnú zodpovednosť.
- Množstvo rýb, ktoré si je možné počas jedného dňa odkúpiť nie je obmedzené (mimo kaprov nad 5kg), pokiaľ prevádzkovateľ nerozhodne inak.
- Po ukončení rybolovu je účastník povinný sa hlásiť u správcu na zváženie úlovku, kontrolu vecí, kontrolu miesta určeného na rybolov.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rybárskeho poriadku a ceny povolenky počas rybárskej sezóny.
- Doba lovu: Apríl- September 6:00 - 19:00, Október 7:00 - 18:00, November 7:00 - 17:00
- Nočný rybolov je možný po dohode so správcom v čase 19:00 - 6:00.
- Rybník Kamenný mlyn je monitorovaný kamerovým systémom – vrátane parkoviska.


TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NA RYBOLOV
PRÍJMA SPRÁVCA RYBNÍKA MINIMÁLNE 2 DNI VOPRED

NA TEL. ČÍSLE +421 917 230 060 DO 18:00 hod.


V Trnave 1.1.2014

Kontaktujte nás

Sportovyrybolov.eu